Yhteistyön voimalla reseptilääkkeet verkkoapteekkiin

11/06/2012

Ensimmäinen verkkoapteekki on toimittanut asiakkaalle reseptilääkkeitä. Kyseinen kunnia kuuluu Verkkosivuapteekki.fi:lle Jämsästä. Muut verkkoapteekit seuraavat takuulla pian perässä. Nyt siis kaikki 18 vuotta täyttäneet kuluttajat voivat tilata kotiinsa koko apteekin valikoiman, reseptilääkkeet mukaan lukien, helposti verkon kautta. Onko tässä myös ratkaisu apteekkialalla paljon puhuttuun palveluiden saatavuuteen syrjäseuduilla? Tuskin kuitenkaan vielä, sillä verkkopalvelu vaatii kuluttajalta selaimen, toimivan nettiyhteyden, pankkitunnukset ja eReseptin. Toivottavasti valtion ajama velvoite toimivasta nettiyhteydestä myös syrjäseuduilla toteutuisi mahdollisimman pian, sillä se demokratisoisi maaseutua edistyksellisillä verkkokauppapalveluilla mm. verkkoapteekeilla. Ja toki se myös toimisi toiseen suuntaan eli pienillä syrjäseuduilla loukussa olevat yritykset voivat verkon kautta avata jopa globaalit markkinat itselleen, kuten ehkä Jämsän apteekki joku päivä.

Palvelut syntyvät ketterästi yhdessä apteekkareiden kanssa

Reseptilääkkeiden myynnin mahdollistavat toiminnallisuudet toteutettiin tiiviissä yhteistyössä Vilkkaan verkkoapteekkareiden apteekkareiden kanssa. Onnistuneen hankkeen edellytyksenä oli verkkoapteekkareiden vahva ymmärrys olemassa olevasta toimintaympäristöstä, sekä ymmärrys miten reseptilääkkeiden myynti voidaan toteuttaa verkossa viranomaisten edellyttämällä tavalla, mm. lääketurvallisuus huomioon ottaen. Vilkkaan tehtäväksi jäi ainoastaan yhdistää apteekin ja loppuasiakkaiden tarpeet toimivaksi palvelukokonaisuudeksi verkkoon. Tekniikkaa ei nähty edelleenkään rajoitteena, vaan mahdollistajana. Lopputuloksen voitte kokea edistyksellistä verkkoapteekkipalvelusta, esimerkiksi Verkkosivuapteekki.fi:stä.

Toimialapalvelu syntyy kokemuksesta ja yhteisestä tahdosta

Vilkas on kehittänyt viiden vuoden aikana yhdessä apteekkareiden kanssa vallankumouksellisen verkkoapteekkipalvelun, joka mahdollistaa apteekille nopean ja kustannustehokkaan tavan käynnistää lääkkeiden myynnin verkossa. Suomessa on tällä hetkellä noin 20 luvanvaraista verkkoapteekkia, joista 17 käyttää Vilkkaan verkkoapteekkipalvelua. Vilkkaan verkkoapteekkarit jakavat keskenään kehitys ja palvelukustannuksia, mikä mahdollistaa heille järkevän kustannustason toimialakohtaisen verkkopalvelun kehittämiseksi. Yksittäisen apteekin pienillä resursseilla olisi jopa mahdotonta rakentaa verkkoapteekkipalvelua, joka täyttää kaikki toimialan erityispiirteet ja lain vaatimat toimintamallit. Sama logiikka pätee myös Vilkkaan vakiokaupoissa. Kun kehityskustannukset jaetaan mahdollisimman usean verkkokauppiaan kesken, niin kauppiaat saavat "Enterprise -tasoisen" ratkaisun todella kustannustehokkaasti. Yhteistyön avulla on mahdollista toteuttaa laadukas palvelu kaikille verkkokauppiaille parhaita käytäntöjä hyödyntäen, joko horisontaalisesta tai vertikaalisesta näkökulmasta. Toivottavasti kaikilta muiltakin toimialoilta löytyisi samanlaista yhteistyöhenkeä, kuten apteekeilta. Etenkin pk-sektorilla on mahdollisuus saada tästä kilpailuetua.

Tehtävä: Pyytäkää aina jatkossa lääkäriltä resepti sähköisenä ja ostakaa lääkkeet verkosta. Antakaa meille palautetta, niin osaamme yhdessä apteekkareiden kanssa kehittää palveluamme parempaan suuntaan.

Saattaisit pitää näistäkin

0 comments