Verkkokauppias menestystä etsimässä

9/25/2012

Meitä ja varmaan muitakin askarruttaa tietää mitkä tekijät vaikuttavat verkkokauppiaan menestymiseen? Pari vuotta sitten saimme yhteydenoton eräältä Turun Kauppakorkeakoulun opiskelijalta, jonka tavoitteena oli selvittää tätä mielenkiintoista kysymystä. Tästä alkoi kauppatieteiden ylioppilas Soile Purasen ja Vilkkaan yhteistyö, missä pyrimme pureutumaan tähän ongelmaan syvemmin. Tässä joitakin mielenkiintoisia otoksia tutkimuksesta:

  • Menestys tarkoittaa jokaiselle kauppiaalle hieman eri asioita. Toiselle taloudellinen menestys, toiselle mukava harrastus, kolmannelle asiakkaiden hyvin palveleminen. 
  • Mitä paremmin verkkokauppias pystyy pitämään asiakkaansa tyytyväisenä, sen paremmin hän menestyy.
  • Verkkokauppias koki eniten haasteita markkinoinnissa.
  • Tuotteiden alhainen hinta verkkokaupassa ei välttämättä takaa menestystä verkossa. 
  • Yli puolet käyttivät alle 10 tuntia viikossa verkkokaupan hoitamiseen.
Vaikuttaa siltä, että taloudellisen menestyksen tavoittelu ei välttämättä johda menestykseen verkkokaupassa, vaan menestyksen kokemiseen vaikuttaa myös se, että verkkokauppias kokee pystyvänsä pitämään elämänsä tasapainossa työn ja vapaa-ajan, esimerkiksi perheen välillä. Toisaalta myös riskien ottaminen näyttäisi lisäävän menestyksen tunnetta. Mitä enemmän verkkokauppiaat uskoivat riskien ottamiseen ja kykyynsä vaikuttaa tulevaisuuteensa omilla päätöksillään, sitä paremmin he kertoivat menestyneensä.


Saattaisit pitää näistäkin

0 comments